Samfundsansvar

Fokus på reduktion af energiforbruget

Omkring 2 % af klodens samlede CO2-belastning kommer fra brugen af it. I takt med at mængderne af data stiger eksplosivt, etableres der flere og flere datacentre, som har/får et energiforbug, som vil påvirke dette yderligere.


Spar på strømmen

I samarbejde med udvalgte leverandører har vi værktøjer, der kan beregne eventuelle besparelser i energiforbruget – og samtidig udledning af C02. Disse beregninger vil i høj grad altid indgå som en del af vores rådgivning og tilbudsgivning i forhold til indkøb af nyt eller udskiftning af eksisterende udstyr i datacentret. Vores kontorfaciliteter har intelligent belysning, som automatisk tænder og slukker efter behov og samtidig måler naturligt  lysindfald. Vores strømforbrug til indendørsbelysning er f.eks. markant lavere i de årstider, hvor der er dagslys i store dele af døgnet.

Transport

Vi er en virksomhed, der er repræsenteret i fire lande og som har samarbejdspartnere fra hele verden. Vi er bevidste om, at transport fra kørsel og fly udgør en stor C02-belastning. For at opretholde vores effektivitet, reducere vores omkostninger og samtidig minimere vores CO2-belastning fra transport, opfordres alle medarbejdere i muligt omfang, til at kommunikere virtuelt med både kunder, leverandører og kollegaer på tværs af landegrænser. Der er på alle vores lokationer tilgængeligt videokonferenceudstyr til afholdelse af virtulle møder – uanset om det er med få eller mange deltagere.

Miljøpolitik

Vores overordnede miljøpolitik tager udgangspunkt i:

* Altid overholde krav i gældende lovgivning

* Tilbyde produkter og løsninger, hvor vores kunder kan opnå en synlig miljøgevinst

* Være åbne og imødekommende over for leverandører, der lancerer nye miljøvenlige produkter og ydelser

* Kontinuerligt arbejde på at reducere vores eget udslip af CO2