Vores samfundsansvar

Generelle retningslinjer og politikker

Med vores generelle retningslinjer og politikker sætter vi rammerne for vores ledere og medarbejdere i forhold til den adfærd og trivsel, som vi ønsker er kendetegnende for SEC DATACOM.

Bekæmpelse af korruption og bestikkelse

 

SEC DATACOM opererer primært i det Nordisk marked, hvor korruption og bestikkelse foregår i et relativt begrænset omfang.

Hos SEC DATACOM har dette til trods udarbejdet et Corporate Compliance-program, der ud over vores forpligtigelse til GDPR og privatlivspolitik også omfatter et obligatorisk antikorruption træningsmodul for alle medarbejdere.

 

 

 

Medarbejdertrivsel & sundhed

 

Vores ansvar i forhold til det danske samfund gælder også for vores egne medarbejdere og de vilkår, vi giver dem som ansatte i SEC DATACOM. Udover vi naturligvis overholder gældende arbejdsmiljølovgivning, så er vi bevidste om, at et godt arbejdsmiljø øger medarbejdertilfredsheden og produktiviteten.

En naturlig balance mellem arbejde og fritid
Vi tilstræber hele tiden at have rammer, som kan skabe den nødvendige fleksibilitet i forhold til arbejde og familieliv. Alle medarbejdere har mulighed for hjemmearbejde via en digital arbejdsplads, og kan i vid udstrækning planlægge og benytte sig at dette, når der er private forhold, som skal klares inden for den “normale” arbejdstid.

 

Sundhed
Med eget topmoderne fitnesscenter giver vi vores medarbejdere mulighed for gratis at dyrke motion alle ugens dage. Derudover er der løbende arrangeret træningshold og aktiviteter, som man valgfrit kan deltage i. I vores  kantine med egen kok, bliver der tilberedt og en sund og varieret kost, som i høj grad udelukkende er baseret på økologiske produkter.

Desværre findes sexchikane og krænkelser stadigvæk i vores samfund. Dette forholder vi os som ansvarlig virksomhed til. Gennem vores ledere påvirker vi en kultur, hvor der er 0-tolerence over for sexchikane og krænkelser. Dette følges blandt andet op i medarbejdertrivselsundersøgelse, som foretages løbende.

Miljø og klima

Miljøpolitik

Vi arbejder dagligt på at reducere energiforbruget både i forhold til vores arbejdsplads men også i det daglige sammen med vores kunder og leverandører.

Vores overordnede miljøpolitik tager udgangspunkt i:

* Altid overholde krav i gældende lovgivning

* Tilbyde produkter og løsninger, hvor vores kunder kan opnå en synlig miljøgevinst

* Være åbne og imødekommende over for leverandører, der lancerer nye miljøvenlige produkter og ydelser

* Kontinuerligt arbejde på at reducere vores eget udslip af CO2

Menneskerettigheder

En risikovurdering af påvirkningerne af menneskerettighederne viser, at risici er størst i leverandør/producentleddet. SEC DATACOM anderkender sit sociale ansvar i relation til leverandør/producentleddet, og støtter op om og respekterer de internationale anerkendte menneskerettigheder, som formuleret i FN’s menneskerettighedserklæring samt den internationale arbejdsorganisations kernekonventioner.