Compliance i SEC DATACOM

Hos SEC DATACOM har vi et Corporate Compliance-program, der ud over vores forpligtigelse til GDPR og privatlivspolitik blandt andet også omfatter et obligatorisk antikorruption træningsmodul for alle medarbejdere.

Compliance information
Compliance
GDPR & persondatapolitik

Her kan du finde information om vores forpligtelse til GDPR og persondatapolitik (Data Privacy Policy) SEC DATACOM – Data Privacy Policy

Compliance
Anti-corruption

Korruption har en negativ indvirkning på både erhvervslivet og samfundene generelt. Det undergraver økonomisk vækst og demokratiske institutioner, men frem for alt holder det mange mennesker over hele verden i fattigdom. SEC DATACOM er forpligtet til at gøre vores yderste for at overholde national og international lov og forskrifter vedrørende korruption. Derfor skal alle vores medarbejdere årligt gennemføre træning, der berører flere korruptionsemner, herunder: Definitioner af korruption:

  • Faktorer, der påvirker korruption
  • Typer af korruption
  • Anti-korruption i EU
  • FN-gennemsigtighed og antikorruption
Compliance
Whistleblower-ordning

Vi fremmer  en virksomhedskultur, der er åben, og hvor alle både interne og eksterne interessenter har mulighed for at indberette mistanke om ulovlig, ureglementeret og uetisk adfærd  – naturligvis i fuld fortrolighed. Ordningen kan blandt andet give os en tidlig advarsel med det formål at reducere risici og til at fastholde en høj forretningsetik samt bevare tilliden til os.

Hvad kan indberettes?
Hvis der er mistanke om alvorlige forhold, som f.eks. korruption, bestikkelse, bedrageri, over-/underfakturering, underslæb, arbejdsmiljøsikkerhed, krænkelser, chikane eller overtrædelser af loven inden for eksempelvis persondata, skat og miljø. Er du i tvivl, så indberet!

Indberetning:
Indberetning foregår via links nedenfor. Vedrører indberetning medarbejdere eller ledere, indberettes denne til CFO Peter Fahoum, som i samarbejde med øvrig direktion behandler denne. Såfremt indberetning vedrører et eller flere medlemmer af direktionen, indberettes til Bestyrelsesformand Vagn Thorup.

Indberet her:

Indberetning vedr. ledere eller medarbejdere: peterf@secdatacom.dk

Indberetning vedr. medlemmer af direktionen: vagn.thorup@vthlaw.dk