IT-sikkerhed

Nye minimumskrav til it-sikkerheden i statslige myndigheder

Ved årsskiftet til 2020 skal statslige myndigheder efterleve en række tekniske minimumskrav omkring sikkerheden i it-løsninger. Det drejer sig om i alt 20 krav, som alle er ufravigelige.


20 tekniske minimumskrav

Styregruppen* for den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi har godkendt 20 tekniske minimumskrav til sikkerheden i it-løsninger for statslige myndigheder. De fleste krav skal være implementere om få måneder – senest 1. januar 2020 – mens nogle krav har deadline den 1. juli 2020.

Som nævnt er det minimumskrav, med det fritager/forhindrer ikke myndighederne i at implementere andre relevante it-sikkerhedstiltag.

Fem hovedområder

De tyve krav er opdelt under fem hovedområder:

  • Klienter/PCer
  • Mail
  • Mobiltelefoner
  • Netværk
  • Websider

*Styregruppen består af: Finansministeriet, Justitsministeriet, Transport- og Boligministeriet, Erhvervsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet samt Energi- og Forsyningsministeriet.

Klik ovenfor for at se hovedområder og alle krav på sikkerdigital.dk

Vi har én eller flere løsninger til alle krav!

Qua vores samarbejde med en lang række af de førende it-sikkerhedsproducenter har vi en løsning inde for alle de hovedområder, hvor der fra statslig side nu er sat minimumskrav til sikkerheden. Lige fra fra Anti Virus, Firewall, VPN, EMM og brugeradministration til optimering og kryptering af WiFi

#CheckPoint, #Bitdefender, #Cylance, #Ivanti, #Juniper, #Rapid7

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker yderligere infomation omkring it-sikkerhedsløsninger, der kan hjælpe dine statslige kunder med at opfylde “de tyve krav” så udfyld formularen her. Vi kontakter vi dig senest næste arbejdsdag. Du er også altid velkommen til at kontakte os på tlf. +45 4810 8000.